مرکز تست CREATEK

30+

تجهیزات تست

20+

مهندس حرفه ای

600

متر مربع مساحت آزمایشگاه

مرکز تست CREATEK در آگوست 2018 برای ساخت آماده شد و در فوریه 2019 به بهره برداری رسید. این مرکز دارای بیش از 10 مهندس بازرسی کیفیت، بیش از 30 ابزار و تجهیزات تست دقیق است. تجارت مرکز آزمایش مواد محصول، اجزای خودرو و پیشرانه را پوشش می دهد. در زمینه های مختلف مانند تحقیقات اولیه محصول، توسعه محصول جدید و کنترل کیفیت محصول راه حل های جامعی مانند تجزیه و تحلیل اجزا، توسعه محصول، تست محصول و تست مونتاژ ارایه میدهد.

تست جامع عملکرد

تست جامع عملکرد یک حلقه مهم در مرحله توسعه موتورها و کمپرسورهای هوا است. می‌تواند شرایط کاری را شبیه‌سازی و شاخص‌های عملکرد مختلف محصولات را آزمایش، قضاوت و کالیبره کند که آیا هر محصول مونتاژ از طریق داده‌های آزمایشی به حالت بهینه تنظیم شده است یا خیر و پویایی و میزان اطمینان از محصول را بهبود بخشد.

فرآیند کنترل کیفیت

01

کنترل توسعه- از توسعه محصول تا تولید انبوه، هر محصول تحت آزمایش دقیق قرار می گیرد و CREATEK کیفیت محصول را در اولویت قرار می دهد.

تمامی محصولات جدید توسعه یافته CREATEK تحت آزمایش های چند سطحی و جامع در مرکز تست قرار می گیرند تا از کیفیت محصول و رانندگی ایمن برای مشتریان اطمینان حاصل شود.

 

پس از اینکه نمونه محصول در تست و آزمایشات تایید شد، سفارش عمده آن امکان پذیر است. سیاست . CREATEKایجاب می کند محصولاتی که برای بار اول قرار است در لیست سفارش اضافه شوند به جهت اطمینان از کیفیت شان تحت آزمایش های مکرر قرار گیرند.

02

کنترل فرآیند- بازرسی ورودی

برای محصولات ورودی، CREATEK سیاست‌های بازرسی متفاوتی را بر اساس ویژگی‌های محصول، صلاحیت‌های تامین‌کننده و نرخ‌های صلاحیت محصول گذشته ایجاد می‌کند.

 

برای اطمینان از کیفیت محصولات در تحویل دسته ای، CREATEK به طور تصادفی بازرسی گسترده ورودی را انجام می دهد.

03

کنترل وضعیت ذخیره سازی- بازرسی تصادفی محصولات موجود در انبار

CREATEK به طور تصادفی بررسی ها و آزمایش های نقطه ای را روی کالاهای ورودی و خروجی انجام می دهد. پرسنل بررسی نقطه ای به طور تصادفی از پرسنل توسعه محصول، آزمایش و سایر بخش ها برای آزمایش کیفیت محصول، وضعیت، محافظت از بسته بندی و سایر جنبه ها برای اطمینان از کیفیت تحویل محصول و ایمنی حمل و نقل و ذخیره سازی محصول تشکیل شده اند.